İŞVEREN

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

Proje Yeri: Muğla
Proje Bedeli: 114.270.000 TL
Proje Süresi: 2014 - 2016