Elazığ Havaalanı Üst Yapı Tesisleri ve Mütefferik İşler İnşaatı İşi

Elazığ Havaalanı Üst Yapı Tesisleri ve Mütefferik İşler İnşaatı İşi

Elazığ Havaalanı Üst Yapı Tesisleri ve Mütefferik İşler İnşaatı İşi

İŞVEREN

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) (DLH)

Proje Yeri: Elazığ
Proje Bedeli: 51.470.000,00 TL
Proje Süresi: 2010 - 2013